Værdier & arbejdsformer


Grundlæggende er det min opfattelse, at vi mennesker er forbundne, og de menneskelige relationer er derfor af stor betydning for, hvilke muligheder det enkelte menneske har for at komme til at blive og føle sig som aktør i sit eget liv.


Min tilgang til det psykologiske felt bygger på anerkendende principper, og i mødet er det af stor betydning for mig, at den enkelte føler sig set, hørt og forstået. Det at møde andre uden forbehold og i øjenhøjde er for mig grundlaget for det videre forløb.


Enhver begyndelse vil som oftest tage sit afsæt i ”her-og-nu” og hvordan. Som en del af det arbejde vil vi sammen undersøge og arbejde med at tydeliggøre, hvad der evt måtte stå i vejen for, at livet kan udfolde sig i den ønskede retning.


Afhængig af problemstillingen og din personlighed drøfter vi sammen, hvilke metoder og tilgange, der vil være bedst at arbejde med.