Faglig baggrund


I 2001 blev jeg færdiguddannet psykolog (cand.pæd.psyk). I 2003 blev jeg autoriseret psykolog i henhold til Psykolognævnets krav, og i 2015 blev jeg specialist i

Psykoterapi for voksne.


Som psykolog har jeg arbejdet på PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning), hvor kerneopgaverne er undersøgelses-, rådgivnings- og vejledningsopgaver. Endvidere har jeg haft ansættelse indenfor Psykiatrien i Region Midt, hvor kerneopgaverne er udredning og behandling. I en årrække var jeg ansat hos AOF-Østjylland, hvor jeg arbejdede med voksne, der havde betydelige vanskeligheder med at få fodfæste på arbejdsmarkedet samt forestod psykologiske(trivsels)samtaler med ansatte, der af forskellige grunde oplevede sig svært belastede i deres arbejde. Gennem en længere årrække var jeg ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution og tilknyttet VIA University College, hvor jeg primært havde samtaler med unge og unge voksne. Omdrejningspunktet for samtalerne var fastholdelse i uddannelse. Sideløbende har jeg været tilknyttet det lokale krisecenter for kvinder. I november 2023 blev jeg privat praktiserende på fuld tid.


Privat er jeg gift og har to voksne døtre.


Efteruddannelse (længerevarende)

Undervejs har jeg gennemført en tre-årig psykoterapeutisk efteruddannelse hos Mikael Sonne,samt en to-årig kognitiv adfærdsterapeutisk efteruddannelse hos Kognitiv Terapi Center Århus. Desuden er jeg specialist i psykoterapi.


Tidligere uddannelse

Jeg er oprindelig læreruddannet; og jeg har primært undervist voksne med svag uddannelsesmæssig baggrund, været intern/ekstern projektleder samt gennemført uddannelsen som uddannelsesvejleder.