LinksDansk psykologforening - www.dp.dk

Psykolognævnet i Ankestyrelsen - ast.dk/naevn/psykolognaevnet

Søgeside til psykologiske temaer - www.psykologibasen.dk
Søgeside over psykologer i Danmark - www.psykologeridanmark.dk