autoriseret psykolog kirsten hagsten
kirsten hagsten - forside kirsten hagsten - baggrund kirsten hagsten tilbyder kirsten hagsten - arbejdsform kirsten hagsten - værdier og arbejdsformer kirsten hagsten - tavshedspligt kirsten hagsten - priser og afbud kirsten hagsten - kontakt kirsten hagsten - links

Psykologiske undersøgelser
Jeg udfører helhedsorienterede psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne. Grundene til at foretage psykologiske undersøgelser kan være mange og forskellige, men der er almindeligvis tale om personlige vanskeligheder – evt i kombination med indlæringsmæssige, eller trivselsmæssige eller jobmæssige vanskeligheder.

Den psykologiske undersøgelse udmunder i en skriftlig rapport samt en mundtlig tilbagemelding til den undersøgte samt familie eller netværk.