autoriseret psykolog kirsten hagsten
kirsten hagsten - forside kirsten hagsten - baggrund kirsten hagsten tilbyder kirsten hagsten - arbejdsform kirsten hagsten - værdier og arbejdsformer kirsten hagsten - tavshedspligt kirsten hagsten - priser og afbud kirsten hagsten - kontakt kirsten hagsten - links

Pris/afbud
Ved individuel terapi af ca 60 minutters varighed er prisen 950 kr. – er der flere med i samtalen (fx et familiemedlem) aftales der nærmere.
Efter hver samtale betales kontant eller ved netbank overførsel.

Ved psykologiske undersøgelser vil prisen være afhængig af omfanget af undersøgelsen, men timeforbruget ved en bred psykologisk undersøgelse ligger typisk på 25-30 arbejdstimer (á 950 kr.). I prisen vil en mundtlig tilbagemelding på baggrund af rapport være inkluderet i prisen.

Ønskes yderligere pædagogiske/ arbejdsmæssige tilbagemeldinger til anden instans (fx skole/institution), vil aflønningen beregnes på det faktuelle timeforbrug.

Afbud
Afbud skal ske senest dagen før inden kl. 15.00 på telefon 5176 8681 eller mail@kirstenhagsten.dk – ellers kan der kræves fuld honorar.

Det samme gør sig gældende for psykologiske undersøgelser.
Ved udeblivelse uden afbud kræves fuldt honorar.


Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte mig.