autoriseret psykolog kirsten hagsten
kirsten hagsten - forside kirsten hagsten - baggrund kirsten hagsten tilbyder kirsten hagsten - arbejdsform kirsten hagsten - værdier og arbejdsformer kirsten hagsten - tavshedspligt kirsten hagsten - priser og afbud kirsten hagsten - kontakt kirsten hagsten - links

Faglig baggrund
I 2001 blev jeg færdiguddannet psykolog (cand.pæd.psyk.), og i 2003 blev jeg autoriseret psykolog i henhold til Psykolognævnets krav.

Som psykolog har jeg arbejdet på PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor kerneopgaverne er undersøgelses-, rådgivnings- og vejledningsopgaver. Endvidere har jeg haft ansættelse indenfor Ungdomspsykiatrien i Region Midt, hvor kerneopgaverne er udredning og behandling. Derudover har jeg været ansat hos AOF-Østjylland, hvor jeg arbejdede med unge og voksne, der havde betydelige vanskeligheder med at få fodfæste på arbejdsmarkedet samt forestod psykologiske samtaler med ansatte, der af forskellige grunde var plaget af belastningsreaktioner i deres arbejde. Aktuelt er jeg ansat på en uddannelsesinstitution, hvor jeg primært afholder samtaler med unge. Endvidere er jeg tilknyttet det lokale krisecenter for kvinder.

Privat er jeg gift og har to voksne børn.

Efteruddannelse (længerevarende)
Undervejs har jeg gennemført en tre-årig psykoterapeutisk efteruddannelse hos Mikael Sonne, samt en to-årig kognitiv adfærdsterapeutisk efteruddannelse hos Kognitiv Terapi Center Århus. Desuden er jeg specialist i psykoterapi.

Tidligere uddannelse
Jeg er oprindelig læreruddannet; og jeg har primært undervist voksne med svag uddannelsesmæssig baggrund, været intern/ekstern projektleder samt gennemført uddannelsen som uddannelsesvejleder.